تهرانپارس خیابان رشید جنوبی بین ۱۴۸و ۱۵۰ پلاک۱۳۳
021-77729671
021-77729672
تهرانپارس خیابان رشید جنوبی بین ۱۴۸و ۱۵۰ پلاک۱۳۳
021-77729671

بسته های پیشنهادی

طرح های پیشنهادی بیمه ``مان``

پیشنهادات ما جهت دریافت بیمه زندگی “مان”

اگر گزینه ی مد نظر شما در این لسیت نیست، گزینه ی “نیاز به مشاوره” را انتخاب کنید

نیاز به مشاوره
طرح طلایی

20میلیونتومان/سالانه

پوشش فوت طبیعی تا 500 میلیون تومان
پوشش فوت حادثه تا 1،500 میلیون تومان
امکان دریافت مستمری مادام العمر
پوشش از کارافتادگی و معافیت حق بیمه
امکان دریافت پوشش نقص عضو
دریافت وام بدون ضامن و ۴۸ ساعته
امکان دریافت پوشش سرطان
پوشش بیماری های پرهزینه شامل سکته قلبی و مغزی ، عمل قلب باز ، پیوند اعضا
طرح نقره ای

12میلیونتومان/سالانه

پوشش فوت طبیعی تا 300 میلیون تومان
پوشش فوت حادثه تا 900 میلیون تومان
امکان دریافت مستمری مادام العمر
پوشش از کارافتادگی و معافیت حق بیمه
امکان دریافت پوشش نقص عضو
دریافت وام بدون ضامن و ۴۸ ساعته
امکان دریافت پوشش سرطان
پوشش بیماری های پرهزینه شامل سکته قلبی و مغزی ، عمل قلب باز ، پیوند اعضا
طرح برنز

6میلیونتومان/سالانه

پوشش فوت طبیعی تا 150 میلیون تومان
پوشش فوت حادثه تا 450 میلیون تومان
امکان دریافت مستمری مادام العمر
پوشش از کارافتادگی و معافیت حق بیمه
امکان دریافت پوشش نقص عضو
دریافت وام بدون ضامن و ۴۸ ساعته
امکان دریافت پوشش سرطان
پوشش بیماری های پرهزینه شامل سکته قلبی و مغزی ، عمل قلب باز ، پیوند اعضا