تهرانپارس خیابان رشید جنوبی بین ۱۴۸و ۱۵۰ پلاک۱۳۳
021-77729671
021-77729672
تهرانپارس خیابان رشید جنوبی بین ۱۴۸و ۱۵۰ پلاک۱۳۳
021-77729671

حق بیمه بیمه تکمیلی بیمه ایران

تعهدات بیمه تکمیلی بیمه ایران به شرح زیر می باشد

تعهدات بیمه تکمیلی حق بیمه فرانشیز

1-بیمه تکمیلی بصورت انفرادی عرضه نمی گردد و فقط برای سازمان ها و شرکت های خصوصی و دولتی که تعداد بیمه شدگان

)    پرسنل + خانواده ) بیش از پنجاه نفر باشند امکان عقد قرارداد وجود دارد .

2- در گروه های کمتر از 1000 نفر حق بیمه افراد بالای 60 سال 50% و حق بیمه افراد بالای 70 سال 100% افزایش خواهد داشت

 .3– عقد قرارداد بیمه تکمیلی منوط به تجمیع و تمرکز سایر خدمات بیمه ای بیمه گذاران محترم نزد شرکت سهامی بیمه ایران خواهد بود .

4-با توجه به تعداد بیمه شدگان و مقدار بودجه تعیین شده برای هر بیمه شده امکان افزایش و یا کاهش تعهدات بیمه تکمیلی جدول فوق وجود دارد .

5- در صورت تمدید قرارداد بیمه تکمیلی دوره انتظار زایمان برای بیمه شدگانی که در قرارداد سال قبل بوده اند حذف خواهد شد .

6- پرداخت حق بیمه بصورت اقساط شش ، هشت و یا دوازده ماه امکان پذیر است

7- حق بیمه های فوق با در نظر گرفتن 9% مالیات ارزش افزوده محاسبه شده است .